OFERTA

Ubezpieczenia zdrowotne!

-następstwa nieszczęśliwych wypadków
-ubezpieczenie z tytułu osierocenia dziecka
-ubezpieczenie z tytułu urodzenia się dziecka
-następstwa nieszczęśliwych wypadków współmałżonka lub partnera
-ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności do pracy
-ubezpieczenie pobytu w szpitalu
-poważnych zachorowań oraz operacji medycznych
-ubezpieczenie medyczne
-assistance medyczny

Informacje o firmie

Agencja Ubezpieczeniowo - Finansowa
Jolanta Szczepańska-Chabas

ul. Hynka 8
(w pobliżu Galerii Bałtyckiej)
80-465 Gdańsk-Zaspa

(+48) 602 765 282

(+48) 509 834 641


tel. (0-58) 340 80 48,
tel. (0-58) 556 51 27
fax. (0-58) 557-41-79

Zapraszamy:
poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00
sobota: 9.00 - 12.00